Canadian child allowance

children-money

 

دولت  کانادا مبلغی تحت عنوان  کمک هزینه کودکان Canada child benefit (CCB)  به صورت ماهیانه به  والدین (مادر) فرزندان زیر 18 سال پرداخت می شود. تمامی افراد مقیم کانادا که دارای کارت اقامت می باشند یا سیتیزن کانادا هستند شامل این قانون خواهند شد. اخیرا این اصطلاح جایگزین دو عنوان قبلی Canada child tax benefit (CCTB)  و Universal child care benefit شده است. بدین معنی که در سال های اخیر پرداختی دولت تحت یک عنوان (CCB ) پرداخت می شود. البته از لحاظ میزان پرداختی از مجموع حالت قبل کمتر نخواهد بود بلکه متناسب با تورم و افزایش هزینه ها این پرداختی هم افزایش خواهد داشت.

 

به صورت کلی برای سال 2018 مبلغ 6400  دلار و برای سال 2019 مبلغ 6490 دلار در سال پیش بینی شده است.  اما میزان دقیق پرداختی آن بر اساس اطلاعات زیر ازهر خانواده می باشد.

  • تعداد فرزندانی که با شما زندگی میکنند
  • سن فرزندان
  • درآمد خالص خانواده ها
  • فرزندی با ناتوانی تشخیص داده شده باشد

بر اساس این ارزیابی افرادی با کمترین میزان درآمد، بیشترین دریافتی را خواهند داشت.

 آخرین میزان پرداختی (CCB ) برای دوره ( July 2016 –June 2018)  برای خانواده با درامد کمتر از 30000  دلار به این شرح می باشد.

6400$  در هر سال 533$)  در هر ماه( برای فرزندان زیر 6 سال

 5400$ در هر سال 450$)  در هر ماه( برای فرزندان 6-17 سال

بیشتر خانواده ها به  طور متوسط برای هر فرزند تقریبا 190 دلار دریافت میکنند که اگر فرزند ناتوانی داشته باشند این مبلغ بیشتر خواهد شد.

 میزان دریافتی، با افزایش درامد خالص خانواده به تدریج کاهش خواهد داشت و میزان کاهش از مبلغ اصلی ((CCB به این صورت محاسبه می شود:

خانواده با 1 فرزند، 7% مقدار درآمد خالص بین 30000-65000  و %3.2  بقیه درآمد بیشتر از 65000

خانواده با 2 فرزند ، کاهش 13.5% مقدار درآمد خالص بین 30000-65000  و %5.7  بقیه درآمد بیشتر از 65000

خانواده با 3 فرزند ، کاهش 19% مقدار درآمد خالص بین 30000-65000  و %8  بقیه درآمد بیشتر از65000

خانواده با 4 فرزند ، کاهش 23% مقدار درآمد خالص بین 30000-65000  و %9.5  بقیه درآمد بیشتر از 65000

جهت اقدام برای اقامت کانادا از طریق فرزندان 4 سال تا 18 سال با وکیل متخصص ما د رکانادا از طریق ایمیل زیر در تماس باشید.

Email:    Danarghelp@gmail.com       

Mobile:   00601136099115  Whats’ App – Telegram 

Granada Passport less than 4 months for all Family
بلوکارت Blue Card