مهاجرت به آمریکا از طریق شانس

هر ساله کشور آمریکا برای برخورداری تمام ملیت ها، برنامه مهاجرت از طریق شانس را اجرا میکند که از طریق آن 50 هزار نفر شانس مهاجرت به آمریکا را پیدا میکنند و از این تعداد 3500 ویزا سهم ایران می باشد


شرایط ثبت نام کنندگان
متولد ایران و یا کشورهای مجاز شرکت در لاتاری
سن حداقل 18 سال بصورت مجردی
و فرزندان زیر 18 سال با خانواده
حداقل دیپلم
داشتن پاسپورت
فایل یک عکس پرسنلی با کیفیت بالا ، از روبرو، روشن، بدون روتوش


قوانین ثبت نام
افراد بالای 21 سال باید جداگانه فرم پر کنند
فرزندان زیر 21 سال حتما باید با خانواده بعنوان وابسته فرم پر کنند
فقط یکبار فرصت پر کردن فرم ها را دارید، چنانچه اشتباهی صورت گیرد
فرصت ثبت نام مجدد را از دست میدهید
هر متقاضی تنها مجاز به ثبت یک فرم به عنوان متقاضی اصلی میباشد
تمام اعضای خانواده حتی نوزاد یک روزه نیاز به عکس دارند
چنانچه مجدد ثبت نام کنید ثبت نام های شما ریجکت می شود
و در قرعه کشی شرکت داده نمی شود
ثبت نام فقط بصورت آنلاین انجام می شود
ثبت نام در روزهای آخر بخاطر وجود ترافیک سایت و
مسایل غیر پیش بینی با مشکل مواجه میشود
سعی کنید در سریع ترین زمان ممکن انجام دهیداطلاعات مورد نیاز برای پر کردن فرم ها
نام متقاضی طبق پاسپورت
نام خانوادگی طبق پاسپورت
جنسیت
تاریخ دقیق تولد مطابق پاسپورت
شماره پاسپورت
تاریخ انقضای پاسپورت
شهر محل تولد
کشور محل تولد
آدرس کامل محل سکونت
شماره تماس
آدرس ایمیل
میزان تحصیلات
شرایط تاهل
در صورتی که تمایل دارید تیم متخصص ثبت نام شما را انجام دهند
اطلاعات خواسته شده بالا را برای ما ایمیل کنید
danarghelp@gmail.com
00601136099115 شماره تماس

هزینه های ثبت نام در لاتاری

هزینه بررسی و تکمیل فرم مجردی 75 هزار تومان
هزینه بررسی و تکمیل فرم متاهلی زن و شوهر 120 هزار تومان
هزینه بررسی و تکمیل فرم خانوادگی همراه با فرزندان 150 هزار تومان


شرایط ثبت نام کنندگان
متولد ایران و یا کشورهای مجاز شرکت در لاتاری
سن حداقل 18 سال بصورت مجردی
و فرزندان زیر 18 سال با خانواده
حداقل دیپلم
داشتن پاسپورت
فایل یک عکس پرسنلی با کیفیت بالا ، از روبرو، روشن، بدون روتوش


قوانین ثبت نام
افراد بالای 21 سال باید جداگانه فرم پر کنند
فرزندان زیر 21 سال حتما باید با خانواده بعنوان وابسته فرم پر کنند
فقط یکبار فرصت پر کردن فرم ها را دارید، چنانچه اشتباهی صورت گیرد
فرصت ثبت نام مجدد را از دست میدهید
هر متقاضی تنها مجاز به ثبت یک فرم به عنوان متقاضی اصلی میباشد
تمام اعضای خانواده حتی نوزاد یک روزه نیاز به عکس دارند
چنانچه مجدد ثبت نام کنید ثبت نام های شما ریجکت می شود و در قرعه کشی شرکت داده نمی شوید
ثبت نام فقط بصورت آنلاین انجام می شود
ثبت نام در روزهای آخر بخاطر وجود ترافیک سایت و مسایل غیر قابل پیش بینی با مشکل مواجه می شوید
سعی کنید در سریع ترین زمان ممکن انجام دهیداطلاعات مورد نیاز برای پر کردن فرم ها
نام متقاضی طبق پاسپورت
نام خانوادگی طبق پاسپورت
جنسیت
تاریخ دقیق تولد مطابق پاسپورت
شماره پاسپورت
تاریخ انقضای پاسپورت
شهر محل تولد
کشور محل تولد
آدرس کامل محل سکونت
شماره تماس
آدرس ایمیل
میزان تحصیلات
شرایط تاهل
در صورتی که تمایل دارید تیم متخصص ثبت نام شما را انجام دهند
اطلاعات خواسته شده بالا را برای ما ایمیل کنید
danarghelp@gmail.com
00601136099115 شماره تماس

هزینه های ثبت نام در لاتاری

هزینه بررسی و تکمیل فرم مجردی 75 هزار تومان
هزینه بررسی و تکمیل فرم متاهلی زن و شوهر 120 هزار تومان
هزینه بررسی و تکمیل فرم خانوادگی همراه با فرزندان 150 هزار تومان

زمان اعلام نتایج اول می سال 2021 خواهد بود